Športoviská.sk
Športové kluby - Bratislava


Aktuálny prehľad telovýchovných jednôt a športových klubov v jednotlivých mestských častiach


Aktuálny prehľad telovýchovných jednôt a športových klubov v jednotlivých mestských častiach, ktoré majú športové plochy a objekty vo vlastníctve, prenájme alebo v užívaní a ich stav a aktuálny prehľad bezplatných športových plôch (vnútrosídliskové ihriská), určených pre rekreačný šport verejnosti hlavného mesta SR Bratislavy a ich stav.

 

MČ ČUNOVO

 • TJ Čunovo - 1 futbalové ihrisko
 • HC Čunovo - 1 hokejbalové ihrisko

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – hokejbal-1, detské ihriská-2


MČ DEVÍN

 • Športový klub Devín
  • 1 futbalové ihrisko

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – futbal-1, prírodné plochy na rekreáciu a kúpanie-1, cykloturistické cesty-1

Futbalové ihrisko má stav dobrý, ostatné stav vyhovujúci.

MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES

DNV ŠPORT, s.r.o. - vznik v r. 2005, počet členov 600, sú organizovaní na báze občianskych združení v nasledovných športových kluboch:

 • FCL D.N.Ves./200 členov/ - 2 futbalové ihriská /stav 1. dobrý, stav 2. nevyhovujúci/
 • DNV ŠPORT Junior – futbal /20 členov/
 • Hokejový klub KOBRA /32 členov/
 • Hokejový klub ŠK DNV /20 členov/
 • Tenis klub LOB /25 členov/
 • Šachový klub STRELEC /71 členov/
 • Armwrestling klub /27 členov/
 • Karate club JU SHU /30 členov/
 • Volejbalový klub DNV /23 členov/
 • Volejbal ISTRIA /23 členov/
 • Detský volejbalový klub ALBATROS /81 členov/
 • Klub kondičného cvičenia DANICA /39 členov/
 • Tanečné centrum ELEGANZA /30 členov/
 • Basketbalový klub ŠŠK /46 členov/
 • Motocross team DNV /21 členov/
 • ŠK Snandberg – turistický oddiel /10 členov/
 • Mažoretky /počet členov 16/
 • Diskový golf /počet členov 15/

Všetky športoviská, na ktorých uvedené TJ, kluby trénujú a pretekajú – futbalové ihrisko /dobrý stav/, 4 antukové tenisové kurty /dobrý stav, chýba infraštruktúra/, športový areál /futbalové ihrisko pre prípravku, miniihrisko s umelou trávou, tenisový kurt/, hokejbalové ihrisko /stav nevyhovujúci/– sú v prenajatých, prípadne zverených priestoroch a sú väčšinou v dobrom technickom stave.

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – streetball-2, hokejbal-2, volejbal-3, futbal-3, parková zeleň-1, cyklotrasy-1

Všetky uvedené ihriská majú nevyhovujúci stav – zlý povrch /okrem cyklotrasy/.

MČ DÚBRAVKA

 • FK Dúbravka /vznik v r. 1948, počet členov 150 – mládež/
  • futbalový štadión pre 1000 divákov, potrebná rekonštrukcia
 • FC ŠKP Dúbravka
  • futbalový štadión pre 10 tis. divákov, potrebná rekonštrukcia
  • 2 tréningové ihriská /jedno je nevyhovujúce/
 • ŠHK HOBA - hokej /vznik v r. 1999, počet členov 220 – 8 mládežníckych družstiev/
  • prenájom zimného štadióna na Harmincovej
 • ŠK Dúbravka – hokejbal – bývalý účastník slovenskej ligy
 • SKI Club Dúbravka – lyžovanie /počet členov 60/
 • Tatran Dúbravka – šach /počet členov 50/
 • ŠSK Gymnázium Bilíkova – volejbal dievčatá /počet členov 100 – mládež/
  • 2 telocvične /nemajú však predpísaný rozmer na súťaže/
 • ŠVK Bilíkova – volejbal /počet členov 60 – chlapci a muži/
 • ŠSK SAV - streľba
  • strelnica

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – streetball-12, hokejbal-2, volejbal-2, futbal-3, parková zeleň-4, prenosné plochy na korčuľovanie-1

Časť streetballových ihrísk, jedno hokejbalové a všetky futbalové ihriská majú stav skôr nevyhovujúci, ostatné ihriská majú stav dobrý.

MČ JAROVCE

 • TJ Jarovce /vznik v r. 1964, počet členov – 200/
  • 1 futbalové ihrisko
  • 1 telocvičňa
  • 3 asfaltové plochy
 • Združenie technických a športových činností – ZO Jarovce
  • strelnica (vzduchovka, malokalibrovka, pištoľ)

MČ KARLOVA VES

 • TJ Hipológ ZOO - 1 krytá jazdiareň
 • Vodácky klub Tatran K.Ves - lodenica
 • Kanoistický klub Karlova Ves - 1 lodenica
 • Karloveský športový klub /vznikol v r. 1977, počet členov – 1500, má 22 športových klubov/
 • KRK Vinohrady
  • 1 lodenica
  • 1 posilovňa

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – hokejbal-2, basketbal-6, volejbal-2,  futbal-2, parková zeleň-1,

Ihriská na volejbal majú stav nevyhovujúci, ostatné dobrý.

MČ LAMAČ

 • FK Lamač /vznikol v r. 1948,  6 mládežníckych družstiev, 2 družstvá dospelých/
  • 1 futbalové ihrisko
 • Goju Kai karate klub / zameranie karate,  45 členov, 2 tréneri/
  • pôsobí v priestoroch ZŠ
 • Športový klub bedmintonu /vznikol v r. 1978,  40 členov  a 6 trénerov/
  • pôsobí v priestoroch – telocvičniach ZŠ
 • Stolnotenisový  oddiel  TJ Lamač

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – streetball-3, hokejbal-2, futbal-2, volejbal-2, prenosné plochy na korčuľovanie-2, parková zeleň-3, cyklotrasy-1

Všetky uvádzané ihriská majú stav dobrý.

MČ NOVÉ MESTO

 • FK Štart VD 
  • 1 futbalové ihrisko (nefunkčné 1 hádzanárske ihrisko, basketbalové, 2 tenisové ihriská)
 • FK BCT Bratislava
  • 1 futbalové ihrisko (nefunkčné  hádzanárske ihrisko, volejbalové)
 • ŠK Nepočujúci
  • 1 futbalové ihrisko (nefunkčné  hádzanárske ihrisko)
 • Tenisový klub Slovan Bratislava
  • 11 tenisových ihrísk
 • AŠK Inter Bratislava
  • viacúčelová hala Pasienky 
  • 1 tenisová hala (Trnavská) 
  • 1 tenisová nafukovacia hala 
  • 10 tenisových ihrísk 
  • 1 špecializovaná gymnastická telocvičňa (Trnavská)
 • Inter a.s.
  • 1 basketbalová telocvičňa 
  • futbalové ihriská (umelá tráva, tréningové) 
  • futbalový a atletický štadión
 • TJ Tesla
  • tenisové ihriská
 • Slovenský kolkársky zväz - 6 dráhová  kolkáreň
 • TJ Slávia UK  - športová hala Mladosť (viacúčelová)
 • Slovenský  zväz cyklistiky -  cyklistický štadión
 • Slovan Bratislava (FK)
  • futbalový štadión Tehelné pole
  • tréningové ihriská (Tehelné pole, Bajkalská)
 • Slovan Bratislava (združenie) 
  • futbalové ihriská (Mierová kolónia)
  • tenisové ihrisko, atletická dráha, telocvičňa
 • Dom športu 
  • tenisové ihriská
  • športová hala
 • Národné tenisové centrum
 • TJ Slávia STU /Zlaté piesky/
  • lodenica pre veslovanie

MČ PETRŽALKA

 • TJ Slávia Právnik /tenisové kurty pri Veľkom Draždiaku/
  • 1 tenisová hala krytá 
  • 1 tenisová hala nafukovacia 
  • tenisové kurty
 • ŠK Dunaj Starohájska /vznik v r. 2004, počet členov 15/
  • 1 otvorená jazdiareň, stajne
 • TJ Slávia STU 
  • 2 otvorené jazdiarne
  • 2 kryté jazdiarne 
  • 1 lodenica na Zlatých Pieskoch (veslovanie)
 • Tenisový klub Slávia STU 
  • 1 tenisová hala 
  • 4 tenisové ihriská 
  • 1 streetbalové ihrisko 
  • 1 ihrisko na plážový volejbal
 • Jazdecký klub Slovan Háje 
  • 1 otvorená jazdiareň, stajňa
 • TJ Žižka Bratislava
  • 1 otvorená jazdiareň, stajne 
  • 1 krytá jazdiareň
 • Vodácky klub Dunajčík (uvažuje sa s likvidáciou) 
  • 1 lodenica 
  • 1 volejbalové a viacúčelové ihrisko
 • Slovenský veslársky klub
  • 1 lodenica 
  • 1 cvičný veslovací bazén
 • Dunajklub Kamzík 
  • lodenica

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – streetball-21, hokejbal-5, futbal-34, volejbal-18, prenosné plochy na korčuľovanie-1, prírodné plochy na kúpanie-1, cyklotrasy-3

Všetky uvedené ihriská majú nevyhovujúci povrch /okrem cyklotrás/ !

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE

 • TJ Spoje Podunajské Biskupice
  • futbalový štadión s atletickým oválom 
  • futbalové ihrisko tréningové, škvárové 
  • stolnotenisová hala 
  • telocvičňa a kolkáreň
 • Tenisový klub Spoje 
 • tenisové ihriská 

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – hokejbal-1,  volejbal-3, prenosná plocha na korčuľovanie-1, futbal-1, parková zeleň-4,

Povrch ihrísk je zlý, povrch  volejbalových ihrísk je uspokojivý.

MČ RAČA

Zoznam športových  TJ a klubov:

FK Rača – futbal,  ŠK Krasňany – futbal, TJ Rapid Rača – karate, Karate klub SEIWA – karate, Mosmos KPKF – futbal, Indians Rača – softball, 96. Malokarpatský zbor – skauting, Skateboard antitalent - skateboard, HK Račištorf – hokejbal, HK Olymp Rača – hokejbal, OKC IMA – volejbal, Mostex Rača – stolný tenis, Šachový klub Krasňany – šach, BMX klub Rača – BMX, MAC Rača – atletika, KST Železničiar - turistika, TK Rača – turistika, Real Rendez - minifutbal, ŽO Rača – žonglovanie, DART klub Rača – šípky
 
Zoznam športových  priestorov a areálov:

 • Fittness centrá – Černockého 2, Gelnická 34, Dopravná 27
 • Plavárne – Policajná akadémia, SOU železničné /odstavené z prevádzky/, hotel Barónka
 • Kúpaliská – Černockého ul., Knižkova dolina
 • Tenis – Púchovská ul., Kadnárova ul. /za kúpaliskom/
 • Volejbal – ZŠ Plickova, ZŠ Tbiliská, ŠA Sklabinská
 • Pozemný hokej – ZŠ Plickova, Mrázova ul.
 • Hokejbal – ZŠ Tbiliská
 • Futbal – Pekná cesta 2/a, Černockého 2
 • Stolný tenis – Černockého 6, ZŠ Tbiliská
 • Karate – ZŠ Tbiliská, CVČ Hlinická
 • Petanque – Púchovská ul.
 • BMX – Hečkova ul.
 • Hádzaná a malý futbal – ŠA Sklabinská
 • Bedminton – Púchovská ul.
 • Žonglovanie – Plickova 18

MČ RUSOVCE

 • MFK Rusovce /vznik v r. 2001, členská základňa – žiaci, dorast, muži/
  • 1 futbalové ihrisko /jeho stav je vyhovujúci/ 

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – futbal-1, prírodné plochy na vodnú rekreáciu-1, parková zeleň-1

MČ RUŽINOV

 • AŠK Inter - 6 dráhová kolkáreň (Turčianska ul.)
 • ŠK Tatran Bratislava - 1 tenisová hala
 • ŠK Slávia Filozof  - tenisové ihriská
 • SDD Domino
  • futbalové ihrisko 
  • stolnotenisová hala
 • Basketbalový klub Lokomotíva
  • basketbalová telocvičňa
 • FC Ružinov Bratislava 
  • futbalové ihrisko
 • FK Rapid 
  • futbalový štadión 
  • futbalové ihrisko – tréningové
 • Zápasnícky klub Dunajplavba
  • telocvičňa pre úpolové športy
 • Ružinovský športový klub
  • areál netradičných športov na Pivoňkovej ul. /hokejbalové, futbalové a univerzálne ihrisko, tenisové kurty, U-rampy, Fam-boxy/ 
  • športová hala na Ružinovskej ul. /zimný štadión V. Dzurillu/ 
  • areál hier Radosť Štrkovec /detské ihrisko, plážový volejbal, mobilná ľadová plocha/
 • ŠKP Bratislava – hádzanársky klub
  • športová hala na Jégeho ul.  

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská – hokejbal-8, basketbal-11, volejbal-8, tenis-3, futbal-8, voľné plochy-8, plážový volejbal-3 pieskové

70% uvádzaných plôch má povrch vyhovujúci a dobrý /basketbalové ihrisko na Jašíkovej a futbalové na Nezábudkovej ul. majú stav veľmi dobrý/, 30% má povrch nevyhovujúci a vo väčšine prípadov vyžadujúci si rekonštrukciu.

MČ STARÉ MESTO

 • Telocvičná jednota Sokol Bratislava I. 
  • sokolovňa s prístavbami (Sokolská) 
  • sokolovňa na Čapkovej ul.
 • ŠK Iames
  • posilovňa
 • Volejbalový klub ŠKP Bratislava
  • volejbalová hala (telocvičňa)
 • Slovan Patrónka
  • volejbalové ihrisko – plážové 
  • tenisové ihriská

MČ VAJNORY

 • TJ Družstevník Vajnory /vznik v r. 1933, počet členov 185, zameranie futbal, hádzaná, minifutbal/
  Volejbalový klub Vajnory /vznik v r. 1996, počet členov 20, zameranie volejbal/
 • Vinerum plumbum / vznik v r. 2004, počet členov 15, zameranie sálový futbal/

TJ a VK si prenajímajú športový areál na ul. Alviano – hádzanarske asfaltové ihrisko, volejbalové antukové ihrisko, volejbalové plážové ihrisko, telocvične, sociálne zariadenia a šatne. ŠA Alviano je v súčasnosti v rekonštrukcii z prostriekov MiU Vajnory. TJ si ďalej prenajíma športový areál na ul. Pri Struhe – futbalové ihrisko. VP si k činnosti prenajíma telocvične škôl.

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:

 • asfaltové ihriská –  volejbal-2,  futbal-1, voľné plochy na vodnú rekreáciu-1, prenosné ľadové plochy-1, cyklotrasy-1, parková zeleň-2

Ihriská na volejbal si vyžadujú rekonštrukciu, ostatné vyhovujúce.

MČ VRAKUŇA

 • ŠK Vrakuňa /vznik v r. 1973, zameranie – futbal, nohejbal, počet členov 260/
  • 1 futbalový štadión 
  • 1 tréningové ihrisko

Bezplatné športové plochy pre verejnosť:  

 • asfaltové ihriská – hokejbal-1, basketbal-1, volejbal-3, futbal-1, parková   zeleň-1,    cyklotrasy-1, voľné plochy na šport petanque

Stav ihrísk je dobrý a vyhovujúci.

MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA

 • FK TJ  Záhorská Bystrica /vznik v r. 1946/
  • futbalové ihrisko /technický stav vyhovujúci, ale vyžadujúci si rekonštrukciu/
 • TJ Karpatia 
  • otvorená jazdiareň, stajne
  • krytá jazdiareň

 

 

{mospagebreak} 

Aktuálny prehľad a stav športovísk v oblasti zariadení školskej telovýchovy

MČ ČUNOVO

Má zriadenú jednu materskú školu bez právnej subjektivity, ktorá má jedno ihrisko, slúžiace len deťom navštevujúcim škôlku.

MČ DEVÍN

Počet MŠ:  1 /Kremeľská 36/
Počet ZŠ:  1 /Súkromná ZŠ Forrel International School, Kremeľská 2/
Počet telocviční: 1
Počet ihrísk:  1
Počet bazénov: 0

MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES

Počet MŠ:  2
Počet ZŠ:  2 spolu s MŠ /ZŠ Bukovčana, ZŠ P. Horova/
Počet telocviční:  4
Počet ihrísk:  2 futbalové ihriská z toho 1 s umelým trávnikom, 2 tenisové kurty
Počet bazénov: 0

MČ DÚBRAVKA

Počet MŠ:  10
Počet ZŠ:    4
Počet telocviční:   4 veľké a 4 malé /každá ZŠ má po jednej/
Počet ihrísk:    3
Počet bazénov:   0

MČ JAROVCE

Počet MŠ:  0
Počet ZŠ:  1
Počet telocviční: 1
Počet ihrísk:  1
Počet bazénov: 0

MČ KARLOVA VES

Počet MŠ:  8
Počet ZŠ:  5
Počet telocviční: 5
Počet ihrísk:  5
Počet bazénov: 1

MČ LAMAČ

Počet MŠ:  2 /2 MŠ spolu so SŠ/
Počet ZŠ:  2 /1 ZŠ spolu s MŠ, 1 súkromná ZŠ spolu s MŠ Montessori/
Počet telocviční: 1
Počet ihrísk:  1 ihrisko MŠ, 1 športový areál ZŠ
Počet bazénov: 0

MČ NOVÉ MESTO

Počet MŠ:  11
Počet ZŠ:    8
Počet telocviční:   7
Počet ihrísk:    8
Počet bazénov:   0

Stav športovísk:

Telocvične a športový areál pri ZŠ s MŠ na Riazanskej 75 – stav športovísk je dobrý, nevyhnutná oprava strechy. Vonkajšie ihriská majú nevyhovujúci asfaltový povrch, ktorý je potrebné vymeniť.

ZŠ s MŠ na Sibírskej 39 – má funkčné telocvične s obnovenými parketami, potrebná rekonštrukcia fasád a sociálnych zariadení. Škola nemá vonkajšie športovisko, namiesto ktorého využíva multifunkčné ihrisko mestskej časti. MČ sa snaží získať dotácie na prebudovanie ihriska na žiacky atletický štadión.

ZŠ s MŠ Za kasárňou – má funkčné telocvične /potrebná oprava zatekajúcich striech/, na vonkajších ihriskách potrebná úprava povrchov.

ZŠ s MŠ na Jeséniovej 54 – má funkčnú malú telocvičňu /potrebné doplniť vybavenie/ a ihrisko s umelým povrchom  /potrebné doplniť vybavenie/.

ZŠ s MŠ na Odborárskej 2 – telocvičňa má nevyhovujúce sociálne zariadenia, zateká strecha a je narušená statika, na vonkajšom športovisku je potrebná úprava rozbehovej dráhy a doskočiska a povrchu volejbalového ihriska.

ZŠ Kalinčiakova 12 – má funkčnú telocvičňu, potrebná je úprava atletického ihriska a nákup nefunkčných posilňovacích zariadení

MČ PETRŽALKA

Počet MŠ:  20 /v MŠ neboli projektované telocvične, každá však má školský areál/
Počet ZŠ:  12 /všetky ZŠ majú telocvične a školský areál/
Počet telocviční: 18
Počet bazénov:   4  /ZŠ Budatínska, Holíčska, Pankúchova a Turnianska/
Počet iných zariadení:

gymnastické telocvične -  7
posilňovne -    6
futbalové ihriská -   7
hádzanárske ihrisko -  1
basketbalové ihriská -  3
volejbalové ihriská -   5
tenisové ihriská -   9
atletické dráhy -   6
plážové ihriská -   2
viacúčelové otvorené ihriská - 5
pohybové štúdiá -   3

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Počet MŠ:  5
Počet ZŠ:  4
Počet telocviční: 4
Počet ihrísk:  3
Počet bazénov: 0

MČ RAČA

Počet MŠ:  7
Počet ZŠ:  4  /z toho 1 cirkevná/
Počet CVČ:  1 /Centrum voľného času na Hlinickej 3/
Počet telocviční: 4 /cirkevná nemá, CVČ ma 1 telocvičňu na Pionierskej ul./
Počet ihrísk:  3 komplexné, 1 na pozemný hokej, 1 atletické
Počet bazénov: 0

Stav športovísk:

jedno ihrisko je komplexne vybavené pre realizovanie školskej telovýchovy a športových súťaží, jedno ihrisko pri ZŠ, určené pre pozemný hokej, je nové a vybudované bolo pred rokom, má umelú trávu, atletické ihrisko pri ďalšej ZŠ je zastarané a vyžaduje si rekonštrukciu.

MČ RUSOVCE

Počet MŠ:  0
Počet ZŠ:  1
Počet telocviční: 1
Počet ihrísk:  1
Počet bazénov: 0

MČ RUŽINOV

Počet MŠ:  24
Počet ZŠ:    9
Počet telocviční:   9
Počet ihrísk:    9  /každá MŠ má svoj dvor/
Počet bazénov:   0

MČ STARÉ MESTO

Počet MŠ:  17
Počet ZŠ:   6 /ZŠ Dubová, Hlboká cesta, Jesenského, Mudroňova, Vazovova, Jelenia/, 2 ZŠ s MŠ  /ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ Škarniclova, ZŠ s MŠ M.R. Štefánika Grösslingova/
Počet telocviční: 5 – ZŠ,  2 – ZŠ s MŚ
Počet ihrísk:  3 – ZŠ,  2 – ZŠ s MŠ
Počet bazénov: 0

Stav športovísk:

Ihrisko na ZŠ Dubová je nevyhovujúce, ihrisko na ZŠ Vazovova je v dezolátnom stave a obe potrebujú rekonštrukciu.

Po rekonštrukcii je ihrisko na ZŠ Dr. Hodžu s MŠ na Škarniclovej ul. V rekonštrukcii je ihrisko a dvor na ZŠ s MŠ M.R. Štefánika a po rekonštrukcii bude slúžiť na atletiku, basketbal, volejbal, futbal /umelý povrch DECOCOLOR/.

Na Mudroňovej bolo v minulom školskom roku vybudované futbalové miniihrisko s umelým povrchom.

V niektorých ZŠ si vybudovali posilňovňu pre žiakov a učiteľov školy.

15 MŠ má svoje dvory alebo detské ihriská len pre vlastné užívanie.

MČ VAJNORY

Počet MŠ:  1
Počet ZŠ:  2  /1 štátna, 1 cirkevná/
Počet telocviční: 2  /obe ZŠ/
Počet ihrísk:  1  /len štátna ZŠ,  cirkevná ZŠ má len školský dvor/
Počet bazénov: 0

Stav športovísk:

Školské ihrisko štátnej ZŠ potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu, nakoľko je značne poškodené a málo vyhovujúce pre tradičné športy.

MČ VRAKUŇA

Počet MŠ:  0
Počet ZŠ:  3
Počet telocviční: 6
Počet ihrísk:  3
Počet bazénov: 0

MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Počet MŠ:  0
Počet ZŠ:  1
Počet telocviční: 1
Počet ihrísk:  1
Počet bazénov: 0 
 
(Zdroj: Správa o prehľade a stave športovísk vypracovaná Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 26.10.2006)

 
 

Šport v meste

Najobľúbenejšie športy

sporty Prinášame vám pravidlá, zaujímavé informácie a historické fakty o individuálnych a kolektívnych športoch, ktoré sú u nás najviac rozšírené.
>> Viac o najpopulárnejších športoch

Hlavná stránka | Vyhľadávanie | Prihlásenie | Pravidlá | Otázky a odpovede | Kontakt